Återhämtning på Kustvägen

Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Storytelling på Karlskronas landsbygd

Projektet startade med ett möte i Holmamåla i januari 2007, där Ekriket bjöd in till diskussion om landsbygdens roll i Karlskrona kommuns framtida turismarbete. Inbjudna var hembygds- och samhällsföreningar i Karlskrona kommun, LRF samt Terje Pedersen, turistchef. Där kom bl a fram synpunkter om samarbetet mellan olika landsbygdsaktörer och om mindre kända besöksmål, och att man borde göra en ordentlig inventering av vad som är intressant att visa upp. Man konstaterade också att allt hänger ihop – ett gott värdskap hänger mycket på hur service och infrastruktur fungerar i övrigt.

För att kunna arbeta vidare bildades en samverkansgrupp bestående av Jan Jeppsson, Ekriket och Holmamåla NaturRelax, Peter Graucob, Kristianopels samhällsförening och Sött & Salt, Marcus Andersson, Sälleryd-Skrävle Intresseförening, Owe Nodmar, Ekriket samt Maud Selander, projektledare. Senare har tillkommit Markus Fiedler, Tvings intresseförening och Sven Norén, Flymens hembygdsförening. Gruppen har träffats fyra gånger.

Läs hela rapporten här: slutrapport_storytelling

Natur- och kulturupplevelser på Karlskronas landsbygd

Om projektet "Natur- och kulturupplevelser på Karlskronas landsbygd"

Pjojektet syftade främst till att marknadsföra Ekriket och den fina landbygden vi har i Karlskrona kommun, med alla de möjligheter till rekreation och upplevelser det kan innebära.

Vi medverkade på TUR-mässan i Göteborg och "vakantiebeurs" i Utrecht, Holland, en stor rese- och turistmässa.

Projektet drevs av Ekriket med med medel från lantbruksprogrammet, och kommunen som medfinansiär

BeBo Landskap

 

Ingen info kvar