Verksamhet & ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan – informera om och marknadsföra medlemmarnas varor och tjänster, – ta initiativet till och driva projekt som främjar medlemmarnas företag, – förmedla och på annat sätt medverka till kontakter mellan med lemmarna och myndigheter, samhällsorgan, organisationer, högskolor, entreprenörer, leverantörer, kunder m fl, – utveckla nätverk bland medlemmarna samt ordna möten och andra för medlemmarna gemensamma aktiviteter, – för medlemmarnas räkning inhämta och sprida genuin kunskap om hantverk och hantverkstraditioner, – initiera och anordna utbildningar för medlemmarna samt, – bedriva annan med ovanstående sammanhängande och förenlig verk samhet. Genom sin verksamhet skall föreningen bidraga till att utveckla näringslivet och därmed sysselsättningen i Ek-riket. Föreningen skall även slå vakt om småföretagarnas intressen och utveckla kontakter med myndigheter och andra samhällsorgan och organisationer i frågor som framför allt berör avsnitt som kultur, samhälls- och företagsservice, kommunikationer, turism, marknadsföring och liknande.