Medlemsansökan

Vi föredrar att kontakta er per elektronisk epost, men du har rätt att begära att vi kontaktar dig traditionellt med brev.

Enligt lag om datalagring måste du godkänna om vi får visa dig på hemsidan.

Du kan välja 2 typer av medlemskap i Ekriket. Aktiv medlem väljer du om du har ett företag som kommer att aktivt delta i föreningens verksamhet. Investerande medlem väljer du som inte har ett eget företag men vill delta i föreningens verksamhet.