Medlemmar

Föreningen bildades 1996 och är en samman-slutning av företagare och föreningar på Karlskronas landsbygd. Föreningens syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen och verka för en levande landsbygd. Under åren har vi medverkat i ett flertal arrangemang, som mässor i Sverige och utomlands, marknadsföringskampanjer samt drivit flera projekt. Läs mer under länkarna till höger Som medlem i Ekriket kan Du vara med och påverka viktiga beslut för bygden. Vi finns ofta med som remissinstans i olika landsbygdssammanhang. Viktiga samarbetspartners är Karlskrona kommun, Karlskrona Företags- och Hantverksförening (KFH) och föreningen Sydostturism För att bli medlem ansöker du här på hemsidan under menyn ”Medlemsansökan” Eftersom vi är en Ekonomisk förening har vi en insats. Den är på 100:- Serviceavgift bestäms årligen på årsstämman. För närvarande är  serviceavgiften 300:- Vill Du bli medlem? Till medlemsansökan

Vill du se mer info om medlemmen så klickar du företagsnamnet.

Vill du se mer information om medlemmen klickar du på namnet.

Eva Enarsson Hjalmarsson ordf. Nils-Gösta Svennerud, kassör Gunnar Boström, sekreterare Sofia Blomgren, ledamot Ingemar Ljungqvist, ledamot suppleant Gun Petersons Johansson